Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podprahová zákazka

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:

Verejný obstarávateľ: "KREATÍV" Zariadenie sociálnych služieb, Hlavná č.287, 951 53 Klasov

 

1/Pekárenské výrobky : dátum zverejnenia vo Vestníku VO:27.6.2013,č.10157-WYT

Hodnota rámcovej dohody: 26.733,08 €

Trvanie rámcovej dohody: 18 mesciacov

Identifikácia záujemcov:
1. PENAM SLOVAKIA, a.s., Pekáreň Nitra, Štúrova 74/138, 949 35 Nitra  

 1. 2.Anton Antol, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva
 2. Vladimír Smatana, Dr.Adamiho  1583/41, 955 01 Topoľčany, Prev.Šimonovianska Pekáreň
 3. Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s., Krušovská 1994 955 01 Topoľčany
 4. Čifárska pekáreň – RT, s.r.o., Levická cesta 154, 951 61 Čifáre

Identifikácia vylúčených záujemcov: Nikto

Odôvodnenie vylúčenia: -

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

 1. Čifárska pekáreň – RT, s.r.o., Levická cesta 154, 951 61 Čifáre
 2. Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s., Krušovská 1994 955 01 Topoľčany
 3. PENAM SLOVAKIA, a.s., Pekáreň Nitra, Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
 4. Vladimír Smatana, Dr.Adamiho  1583/41, 955 01 Topoľčany, Prev.Šimonovianska Pekáreň
 5. Anton Antol, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva


2/Mäso a mäsové výrobky:dátum zverejnenia vo Vestníku VO: 27.6.2013,č.10156-WYT

Hodnota rámcovej dohody: 30 765,38 €

Trvanie rámcovej dohody: 18 mesiacov

Identifikácia záujemcov: 

 1. Mäsovýroba Krajčík, s.r.o  Veľké Ripňany 4920/38, 956 07
 2. MIK s.r.o., Hollého 1999/13 Šaľa 927 01

Identifikácia vylúčených záujemcov: nikto

Odôvodnenie vylúčenia: -

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

 1. Mäsovýroba Krajčík, s.r.o  Veľké Ripňany 4920/38, 956 07
 2. MIK s.r.o., Hollého 1999/13 Šaľa 927 01


3/Mlieko a mliečne výrobky:dátum zverejnenia vo Vestníku VO : 27.6.2013,č.10158-WYT

Hodnota rámcovej dohody: 29 174,62 €

Trvanie rámcovej dohody: 18 mesiacov

 Identifikácia záujemcov:

 1. ACCOM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 61, 974 05 Bratislava
 2. INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

Identifikácia vylúčených záujemcov:  nikto

Odôvodnenie vylúčenia: -

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

 1. INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
 2. ACCOM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 61, 974 05 Bratislava 

 

 

Klasov dňa: 24.7.2013

 

 

 

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o VO

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 22.7.2013

Dátum zverejnenia tejto informácie: 22.7.2013

Zákazka:

1/Pekárenské výrobky : 9.00 hod.,dátum zverejnenia vo Vestníku VO:27.6.2013,č.10157-WYT

2/Mäso a mäsové výrobky:9.30 hod.,dátum zverejnenia vo Vestníku VO: 27.6.2013,č.10156-WYT

3/Mlieko a mliečne výrobky:10.00 hod.,dátum zverejnenia vo Vestníku VO : 27.6.2013,č.10158-WYT