Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Služba včasnej intervencie

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE 

Slávnostné otvorenie Služby včasnej intervencie sa konalo dňa 22. septembra prestrihnutím stuhy  p. Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. (predseda NSK), p. Mgr. Vierou Kazimírovou (vedúca odboru sociálnych vecí VUC), p. Mgr. Mariánom Kérym (poslanec NR) a našou p. riaditeľkou PhDr. Máriou Kóšovou v „KREATÍV“, Zariadení sociálnych služieb Klasov.

Nasledoval slávnostný prípitok, pri ktorom sme pozdvihli symbolicky poháre a zaželali mnoho úspechov v rámci pomoci rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Záver otvorenia naši klienti spestrili krátkym programom.

Medzi pozvanými sme s radosťou privítali aj p. PhDr. Janku Moravčíkovú, PhD. (členka z rady odborníkov), p. Mgr. Katarínu Matušicovú (tajomníčka soc. komisie VUC), p. Ing. Emíliu Tóthovú ( vedúca odd. financovania soc. služieb VUC), starostu obce Klasov p. Jána Baláža, p. Ing. Katarínu Némethovú (riaditeľku zariadenia DSS Maňa),  dve pracovníčky  z DSS Kamilka Maňa, p. MUDR. Martu Zrubcovú ( pediater ZSS) a p. Zitu Benušová ( sestrička pediatričky ZSS).

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Tel. kontakt: + 421 902 770 456

e-mail: svi@kreativklasov.sk

 

 

stiahnuť

PRE RODINU

V RODINE  

S RODINOU

 

 • včasná intervencia predstavuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám,
 •  pomoc celej rodine,
 • poskytuje sa čo najskôr po narodení dieťaťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia,
 •  v priamej starostlivosti Vám pomôže tím poradcov rôznych pomáhajúcich profesií,
 • v prirodzenom prostredí priamo doma  alebo ambulantne v zariadení „KREATÍV“ ZSS Klasov.

Prečo je dôležitá včasná intervencia?

 • Keď premeškáme obdobie v prvých rokoch života dieťaťa a neposkytneme mu zodpovedajúcu podporu a pomoc v jeho vývoji, je zložité a často nemožné túto situáciu neskôr napraviť.

Čo ponúkame:

 • včasnú diagnostiku, intervenciu a poradenstvo 

     rodičom hneď v počiatočnej fáze vývinu ich 

     dieťaťa,

 • sociálnu podporu, pomoc pri orientácií v spleti     

          sociálnych zákonov,

 

 • sociálne poradenstvo a podporu pri komunikácii s úradmi,
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo zamerané na hry a činnosti, ktorými môžete podporovať vývin vášho dieťaťa,
 • poradenské služby fyzioterapeuta, vychovávateľa a psychológa nášho zariadenia,
 • rehabilitačné, terapeutické a stimulačné programy, bazálnu stimuláciu, koncepciu snoezelen, vodoliečbu, liečebnú telesnú výchovu a pod.,
 • možnosť vyskúšať alebo požičať si hračky a pomôcky,
 • sprevádzanie pri  výbere predškolského, alebo školského zariadenia, sprostredkovanie informácií o vašom dieťati vybranému zariadeniu,podporné rodičovské skupiny.