Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Špeciálne hudobné stretnutia

Ide o liečebnú metódu, ktorá sa realizuje v podobe jednoduchej formy počúvania hudby s prvkami relaxácie. Posilňuje empatické schopnosti, učí komunikácii, prispieva k rozšíreniu vyjadrovacích schopností.

Každé stretnutie pozostáva zo skupiny 4  až 6 klientov (zaraďovaní podľa záujmu a potrieb).

Stretnutie  trvá 60 minút. Je rozdelené na úvod (rituál, konkrétna pieseň, motivácia pre oboznámenie sa s témou), jadro (rozvíjanie konkrétnej témy) a záver (rituál,zhrnutie a zhodnotenie stretnutia, relaxácia).

Využívané techniky počas špeciálnych hudobných stretnutí:

-          Technika zrkadlenia

-          Hudobné modelovanie

-          Hudobná interpretácia

-          Spev piesní

-          Počúvanie hudby

-          Písanie textu piesní

-          Hudobné vystúpenia

-          Pohybové aktivity pri hudbe

-          Dychové cvičenia

 

Cieľom špeciálnych hudobných stretnutí je prostredníctvom spevu, hudby a hudobných nástrojov vyjadriť, spracovať, zvládnuť, prípadne skorigovať emócie, postoje, nálady, ktoré nemožno vyjadriť verbálne z rôznych príčin. Dôležitým aspektom v celkovej koncepcii je harmonický všestranný a komplexný rozvoj osobnosti, komplexné formovanie osobnosti.

(Zdroj: Interný dokument HP 08 - Proces Alternatívych terapií, Metodika Alternatívnych terapií)

 

Téma stretnutia- „Moderné tóny“

( technika: Hudobná interpretácia)

Stretnutie spočíva v hre na orffovom inštrumentári. Cieľom je vystihnúť tempo, rytmus, dynamiku, hudobný takt, osvojenie si textu, melódie známej skladby. Ide o vybavenie si melódie, zvuku.


Úvodom nášho spoločného stretnutia je rituál- zazvonenie zvonkohrou a následné klepkanie po chrbte v rytme. Nasledovne si predstavíme pieseň k dnešnej hodine.

V jadre stretnutia zaznieva z magnetofónu hudobná inštrumentálna zvolená skladba, pri ktorej PSS kreslia  a vyjadrujú svoje emócie z počúvanej hudby, tzv. zážitková maľba .

Ďalším krokom je výber z ponúknutých Orffových hudobných nástrojov. Obmieňame postupne variácie následného hrania- potichšie,  nahlas, jeden hrá svojmu susedovi na jeho hudobný nástroj a naopak.

V závere si zaspievame ľudové piesne spolu s hrou na telo (plieskanie, tlieskanie, lúskanie, mávanie šatky ...).

main3037main3038main3039main3040main3041