Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zo života ZSS

V nasledovnej sekcii môžete nazrieť do „života“ našich prijímateľov sociálnej služby (PSS). Informuje Vás o plánovaných aktivitách v aktuálnom roku. Zachytáva kultúrno- spoločenské aktivity ako sú napríklad benefičné koncerty, predstavenia, výlety, aktivity zamerané na socializáciu PSS do spoločnosti v rámci kultúrneho vyžitia a pod. Ďalej možno vidieť skvelú spoluprácu s inými zariadeniami sociálnych služieb.

Počas roka môžu prijímatelia sociálnych služieb svoje schopnosti preukázať v aktivitách realizovaných v našom zariadení ako napríklad „Náučná prezentácia“, BOCCIA, Výtvarné dopoludnie, Defilé stolových hier, Kreatív Dance, Pečenie oblátok a trubičiek,...“ Aj športové typy prijímateľov sociálnej služby si prídu na svoje.

Vytvorili sme si vlastný futbalový tím. Tvorí ho 6 hráčov.  Každoročne nás naši šikovní chlapci  reprezentujú na  domácej aj zahraničnej pôde prostredníctvom futbalového turnaja „Seni CUP“.

Pre milovníkov divadelnej scény disponujeme neformálnym divadlom, ktoré vzniklo na báze dobrovoľnosti pod vedením pedagogických zamestnancov. Naši talentovaní divadelníci sa každý rok zúčastňujú na celokrajskej  prehliadke dramatickej tvorivosti „OSKAR“.

PSS počas celého roka navštevujú Centrum sociálnych služieb v Ľudovom dome  v obci. Pod odborným vedením si vytvárajú návrhy na divadelné kostýmy a kulisy, tvoria výrobky, zveľaďujú interiér aj exteriér (vytrhávanie zeliny, sadenie levandule, udržiavanie čistoty, výzdoba k danému obdobiu,...). Organizujú sa spoločenské akcie ako napríklad „Tekvičák“ alebo „Vianočná dedinka“ do ktorých je zapojená celá komunita obce ( dôchodcovia, deti z MŠ, žiaci zo ZŠ).

A v neposlednom rade máme skvelú spoluprácu s inými zariadeniami sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnych služieb sa zúčastňujú rôznych pohybových súťaží, speváckych a tanečných podujatí, utužujú si vzťahy v pamäťových hrách, umeleckých aktivitách či sviatočných posedeniach a besiedkach.

(Jednotlivé podsekcie možno rozkliknúť: Vedľajšie menu, vertikálne vľavo.)