Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naši sponzori

Ďakujeme za sponzorské príspevky a dary za rok 2022

 • Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom zariadenia
 • Ďakujeme za jabĺčka z EMILOVÝCH SADOV  z obce Dvory nad Žitavou.
 • Ďakujeme Potravinovej banke Slovenska a sprostredkovateľke p. PhDr. Janke Moravčíkovej PhD. , riaditeľka ZSS "Viničky", Nitra za mikulášske balíčky.
 • Ďakujeme obci Kmeťovo za vianočné koláčiky.
 • Ďakujeme p. Nehézovi za ošatenie z predajne NEW YORKER.
 • Ďakujeme Potravinovej banke Slovenska a sprostredkovateľke p. PhDr. Janke Moravčíkovej PhD. , riaditeľka ZSS "Viničky", Nitra za sladkosti a nápoje.
 • Ďakujeme p. Boledovičovej a p. Deglovičovej za ošatenie.
 • Ďakujeme rodine Kulháňovej z Vrábeľ za darovanie šatstva.

 

Ďakujeme za sponzorské príspevky a dary za rok 2020

 • p. PhDr. Janke Moravčíkovej, riaditeľke ZSS Viničky Nitra, že nás prostredníctvom Potravinovej banky
 • rod. Trubíniovej z obce Klasov za čokoládové  mikulášske figúrky
 • študentom Marekovi, Filipovi, Zuzane, Kristíne a docentke Kapsdorferovej z SPU FEM za realizáciu projektu "Detské štastie" v našom ZSS.
 • spoločnosti Mravček hračky papier za čokoládky a vianočné mikulášske taštičky.
 • Pečivárni M.E.J.D, s.r.o. za darovanie vianočných oblátok
 • spoločnosti DM drogérie za darovanie hygienických potrieb
 • spoločnosti Tax Company, k.s. za finančný príspevok v hodnote 100 eur
 • spoločnosti Wienerberger s.r.o. za  mikulášske balíčky, ceruzsky a farbičky
 • spoločnosti Slovwelding s.r.o. za mikulášske balíčky balíčkov v hodnote 200 eur
 • p. PhDr. Janke Moravčíkovej, riaditeľke ZSS Viničky Nitra, že nás prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska podporuje v osamostatňovaní sa v rámci bežných denných aktivít PSS a za jej neúvnavnú pomoc a podporu
 • poslankyňa NR p. Mgr. Hudecová E. za rôzne maškrty pre prijímateľov sociálnej služby
 • p. Sládečkovej A. za ošatenie
 • p. PhDr. Kristína Deglovičová za ošatenie
 • rodina Ražná z Nitry za ošatenie a iné vecné dary
 • p. Čikelová A. z Dyčky a p. Baková M. z Klasova za sochu Panny Márie do novozriadenej kaplnky
 • vrúcna vďaka patrí rodičovi PSS pani Š., ktorá nás prekvapila milým telefonátom a úprimnými a povzbudzujúcimi slovami vďaky za zvládnutie mimoriadnej situácie v tomto znení : „Máte môj obdiv a vďaku za Vašu starostlivosť pre tieto deti!“
 • p. Ján Luley- FEMIRA Vráble, Peter Bogyó MRAVČEK  HRAČKY PAPIER  Vráble za ceny do tomboly
 • AD Spektrum Zlaté Moravce za zákusky na Fašiangový teambuilding
 • p. Nehéz za ošatenie z New Yorkeru
 • Potravinovej banke Slovenska v spolupráci s p. starostom Veľkého Zálužia sprostredkovaním PhDr. Ľuboslavy Pavelovej, PhD. s manželom za sladkosti, sladené nápoje, minerálky a rôzne pochutiny
 • krajskému riaditeľovi VšZP v Nitre, p. JUDr. R.Hippovi, revíznej lekárke VšZP, MUDr. M. Murgašovej a prezidentovi Lions clubu p. PharmDr. A. Belajovi za zdravotnícke pomôcky pre imobilných a čiastočne imobilných PSS
 • rod. Vajzerovej z Vrábľov za dezinfekčné gély
 • p. Ing. Deniske Forrovej za sprostredkovanie sladkých limonád zo spoločnosti Coca- Cola
 • p. podpredsedovi NSK , p. Ing. T. Csengerovi a p. L. Ladányimu za pomôcky a materiál na záujmovú činnosť PSS
 • p. M. Ponickej , obchodnej riaditeľke SPIG s.r.o. za ochranné pomôcky
 • matke PSS za jednorazové ochranné pomôcky

 

Ďakujeme za sponzorské príspevky a dary za rok 2019

 • Nitrianskemu samosprávnemu kraju a  jeho organizáciám
 • Ďakujeme Nadácii priateľov slovenských detí z Holandska za lôžka, matrace a digitálnu multifunkčnú tlačiareň značky Toshiba E- Studio 225
 • spoločnosti LIONS CLUB za finančný dar a potraviny
 • Nadácii SPP za materiálne vybavenie do SVI
 • Distribučnej spoločnosti INMEDIA spol. s.r.o. za finančný dar
 • Ďakujeme spoločnosti Revo - MAT, spol. s.r.o. za darovanie invalidných vozíkov
 • OZ "KREATÍV PLUS" za notebooky
 • Ďakujeme VV ELEKTRONIK- Vladimír Varga  a anonymnému darcovi za zrealizovanie záhradného sedenia
 • Ďakujeme p. Boledičovej za darované ošatenie
 • HK Nitra za darovanie hračiek
 • Základnej škole s materskou školou Trnavec nad Váhom a Územnej organizácii Fénix Trhovec nad Váhom za oblečenie a hračky získané prostredníctvom zbierky šatstva a hračiek
 • Ďakujeme Strednej odbornej škole veterinárnej , Nitra za darovanie ošatenia, hračiek a kníh
 • Ďakujeme Potravinovej banke Slovenska a sprostredkovateľke p. PhDr. Janke Moravčíkovej PhD. , riaditeľka ZSS "Viničky", Nitra za sladkosti a nápoje
 • Ďakujeme firme EUROSTYLE SYSTEMS s.r.o. za sladkosti
 • p. Deglovičovej za darovanie ošatenia 
 • OÚ Kmeťovo a dôchodkyni z obce za darovanie suchého pečiva
 • p. Martinovi Hrebíčekovi a jeho rodine za ošatenie, hračky a bicykle
 • Ďakujeme riaditeľovi Zoboralja Kht p. Ladýnyimu za za detské výrobky značky HIPP
 • Všeobecnej zdravotnej poisťovni za darčekové predmety
 • Ďakujeme tanečníkovi p. Tomášovi Surovcovi za darčekové poukážky
 • ZLATNÍCTVU Prešinský, Veľký Cetín za darovanie hodiniek a šperkov
 • Ďakujeme p. Nehézovi za ošatenie od spoločnosti NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
 • Ďakujeme rodine Valachiovej  z Vrábeľ za darované ošatenie

 

Ďakujeme za sponzorské príspevky a dary za rok 2018

 • Nitrianskemu samosprávnemu kraju a  jeho organizáciám
 • trénerovi hokejistov HK Nitra p. Stavjaňovi a jeho p.manželke za pozvanie na hokejový zápas
 • p. Križanovej z Nitry za časopisy námetov, bavlnky, látky
 • Ďakujeme za darovanie 2% z dane p. Daniele Korgovejspoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o spoločnosti ESSITY SLOVAKIA s.r.o., Gemerská hôrka
 • Ďakujeme p. Dolníkovej z Vrábeľ za darovanie jednolôžkovej posteľe z dreveného masívu
 • spoločnosti Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o  zo Svitu za darovanie mäsových výrobkov
 • Ďakujeme AD Spectrum, Pekáreň a cukráreň, Zlaté Moravce za darovanie pečiva a cukrárskych výrobkov
 • spoločnosti CS- FRUIT, spol. s.r.o za darovanie čerstvej zeleniny a ovocia
 • základnej škole s materskou školou Trnavec nad Váhom a Územnej organizácii Fénix Trhovec nad Váhom za oblečenie a hračky získané prostredníctvom zbierky šatstva a hračiek
 • Ďakujeme anonymnému darcovi - FO za darovanie interiérového textil
 • Ďakujeme Nadácii priateľov slovenských detí z Holandska za lôžka a matrace

 

 

Ďakujeme za sponzorské príspevky a dary za rok 2017

 • Nitrianskemu samosprávnemu kraju a jeho organizáciám
 • firme Miba Steeltec, s. r. o. za finančný dar z výťažku z vianočnej tomboly v hodnote 2 040 eur
 •  p. riaditeľovi Ing. Porubskému z Farmy Babindol za finančný dar v hodnote 100eur
 •  spoločnosti LIONS CLUB za finančný dar v hodnote 500 eur
 • OZ KREATÍV Plus“ za finančný dar v hodnote 700 eur (na propagáciu ZSS a na autobusovú prepravu PSS)
 • p. MUDr. Tarabčákovi za ošatenie, sladkosti a hygienické potreby
 • p. predsedníčke ROH z firmy Miba Steeltec, s.r.o  Vráble za ošatenie
 • základnej škole s materskou školou Trnavec nad Váhom a Územnej organizácii Fénix Trhovec nad Váhom za oblečenie a hračky získané prostredníctvom zbierky šatstva a hračiek
 • p. Mgr. Zuzane Pupákovej a PhDr. Kristíne Deglovičovej za ošatenie
 •  p. Ing. Š. Bédymu  p. Mgr. R. Tábimu za občerstvenie vo forme hotdogov na akcii „Stretnutie rodičov a priateľov“
 • p. JUDr. Róbertovi Hippovi a p. Ing. Paľkovi Vargovi a ostatným členom Lions Clubu v Nitre za krásne prežitie Kvetnej nedele
 • p. starostovi obce Vitanová p. Dušanovi Ondrúkovi za podporu a pomoc
 • kapele Bakošovci z Námestova za spríjemnenie fašiangových dní
 •  Paľkovi Gitašovi z Golianova za pomoc a podporu
 • Vinckovi a Editke Kováčovým z Čechyniec za podporu a pomoc a pozvanie na fašiangovú zábavu
 •  p. Milanovi Štefánikovi a OZ Štefánik za bezplatnú autobusovú dopravu a bezplatné vstupy na benefičné koncerty
 •  spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o., Vráble za finančný dar v hodnote 380 eur a 700 eur a za sladkosti
 • spoločnosti Bella SK, s.r.o., Bratislava za finančný dar v hodnote 180 eur
 • spoločnosti Lex- Audt, spol. s.r.o., Nitra za finančný dar v hodnote 200eur
 • spoločnosti Kongsberg Automotive, s.r.o., Vráble v zastúpení p. Dolníkovej za ošatenie
 • p. Martinovi Káčerovi za oblečenie
 • p. Matejovi Spišiakovi, trénerovi olympijského víťaza Mateja Tótha za darovanie značkového oblečenia, športového oblečenia (ďakujú Janko Korienok, Janko Kotlár, Tomáš Šarkózy, Miroslav Ježo, Jordán Šarkózi,Ľuboš Kováč, Ferko Buchanec, Igor Pokorný, Viktor Heinrch a Miško Šarkózi- PSS nášho zariadenia).