Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naša história

 • v obci Klasov sa nachádza neogotický kaštieľ, ktorý dal postaviť v roku 1866 barón Pavol Weisz,
 • kaštieľ slúžil ako rodinné sídlo Weiszovcov, bol honosne zariadený so vzácnymi zbierkami majiteľa,
 • po roku 1945 bola budova kaštieľa  skonfiškovaná a vzácne zbierky zničené,
 • následne v opravenom kaštieli od roku 1958 bol umiestnený domov dôchodcov,
 • od roku 1967 je budova kaštieľa rozšírená o novú prístavbu a slúži ako domov sociálnych služieb pre deti s mentálnym postihnutím,
 • od roku 1978 bol Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS) Klasov súčasťou Okresného ústavu sociálnych služieb v Nitre a stráca právnu subjektivitu,
 • od roku 1988 v ÚSS Klasov pôsobí diagnostické oddelenie,
 • 1.1.1991 sa ÚSS Klasov stal samostatným právnym subjektom, zriaďovateľom bol Okresný úrad Nitra,
 • v roku 1994 skolaudovaná prístavba ubytovacieho pavilónu, stravovacej prevádzky a kotolne,
 • v roku 1995 bolo zriadené samostatné chránené bývanie v prízemnej budove na okraji parku kaštieľa,
 • v roku 1995 došlo k premiestňovaniu jednotlivých oddelení v rámci budovy a k novému prerozdeleniu mentálne postihnutých do skupín s prihliadnutím na ich diagnostickú skladbu,
 • 1996 skolaudovaná ČOV,
 • 1.7.1998 sa zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Klasov stal Krajský úrad v Nitre,
 • 1.1.2004 prechod Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých s celoročným pobytom pod zriaďovateľskú pôsobnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja,
 • 1.6.2009 zmena názvu na „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov.