Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktuálne info

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI POUŽÍVANIA JAZYKA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

 

Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obci najmenej 15 % obyvateľov, majú právo v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.

Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v tejto obci komunikovať v ústnom a písomnom styku pred orgánom miestnej štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a územnou samosprávou zriadenou právnickou osobou vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny a orgán verejnej správy poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny.  V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Orgán verejnej správy vytvorí podmienky na uplatnenie práva adekvátnym spôsobom, pričom si môže určiť časový priestor na vybavovanie vecí v jazyku národnostnej menšiny. Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste. (Zákon č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín).

„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja informuje o možnosti používania  maďarského jazyka v ústnom a písomnom styku  občanovi Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k maďarskej národnostnej menšine.  

PhDr. Mária Kóšová, riaditeľka „KREATÍV“, ZSS Klasov

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR Veľkosť: 170.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2020
Krízový plán "KREATÍV" ZSS Klasov Veľkosť: 1.28 MB Formát: pdf Dátum: 7.5.2020
Navštevy Veľkosť: 692.8 kB Formát: pdf Dátum: 4.6.2020
Uvoľňovanie opatrení v "KREATÍV" ZSS Klasov Veľkosť: 516.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.6.2020
CESTNE PREHLASENIE Veľkosť: 957.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.6.2020
mcopatreniasept Veľkosť: 3.13 MB Formát: pdf Dátum: 16.9.2020