Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Špeciálne pohybovo-tanečné stretnutia

Pohyb je pre našich prijímateľov sociálnej služby najdôležitejším prvkom pre zachovanie sebestačnosti a aktivity. K pohybu je možné zaradiť aj tanečnú terapiu, kedy sa prostredníctvom  tanca klienti pohybujú podľa svojich schopností a možností.

Každé stretnutie pozostáva zo skupiny 4  až 6 klientov (zaradení podľa záujmu a potrieb).

Stretnutie  trvá 30 až 60 minút. Je rozdelené na úvod (oboznámenie sa s témou stretnutia), jadro (rozvíjanie konkrétnej témy) a záver (zhodnotenie stretnutia, relaxácia).

Využívané techniky počas špeciálnych pohybovo- tanečných stretnutí:

-          Technika relaxačného cvičenia, alebo relaxácie

-          Technika meditácie

-          Technika dychového cvičenia

-          Technika aktívneho pohybu

-          Technika opakovania cvikov

-          Technika jogového cvičenia

-          Technika použitia rehabilitácie a rekondície

-          Technika súťaživosti

-          Technika pohybového rozvoja

-          Technika rekreácie a rekondície

-          Technika povzbudzovania

 

Cieľom špeciálnych  pohybovo- tanečných stretnutí je uvoľniť napätie a impulzívnosť správania u klienta, podporiť sebavyjadrenie a sociálny kontakt, zlepšiť neverbálnu komunikáciu s okolím, obohatiť vlastnú mobilitu, zlepšiť koordináciu svalov, znižovať svalový tonus a prehlbovať správne dýchanie.

(Zdroj: Interný dokument HP 08 - Proces Alternatívych terapií, Metodika Alternatívnych terapií) 

 


Téma stretnutia- „Hranice tela“

(Technika pohybového rozvoja)

 

Cieľom stretnutia je uvedomiť si telesné hranice.

Na úvod sa všetci pozdravia a zvítajú.

V jadre stretnutia PSS používajú obruče,  uvedomovanie  hranice vlastného tela .  

Záver sa nesie v uvoľnenom mierne tanečnom tempe. Zrekapitulujú si dosiahnuté výkony s obručou a pracovník PSS pochváli za vynaložené úsilie.

main3048main3049main3050