Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Vitajte na stránke zariadenia sociálnych služieb Kreatív

 

Pozvánka

Dňa 05.10.2016 Vás srdečne pozývame na tvorivo- súťažné  popoludnie s názvom

„Tekvičák 2016“

v Ľudovom dome obce Klasov

 

Program:           13.00- 13.15- Privítanie a oboznámenie sa   

                                          s programom

                            13.15- 15.00- Tvorivé dielne

                            15.00- 15.30- Vyhodnotenie popoludnia

                                          a občerstvenie

                            15.30- Voľná zábava

 

Tešíme sa na Vašu účasť a na spoločne strávené príjemné popoludnie.

 

PhDr. Mária Kóšová

riaditeľka „KREATÍV“ ZSS Klasov

 

 


POĎAKOVANIE!!!

Občianske združenie „KREATÍV PLUS“ a klienti zariadenia

ďakujú

všetkým darcom, ktorí nám prejavili dôveru a  roku 2016 venovali  2% zo svojich daní v prospech nášho občianskeho združenia.

Ďakujeme!

 

 


 

„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb v Klasove je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a má právnu subjektivitu. Nachádzame sa  v strede obce Klasov v krásnom prostredí pamiatkovo chráneného parku.

Kapacita zariadenia je 141 klientov, ktorí sú umiestnení podľa druhu postihnutia v 6 oddeleniach.

Stratégia nášho domova je každodennou prácou a úsilím dosiahnuť čo najvyššiu úroveň poskytovania komplexnej starostlivosti.  Vytvoriť klientom rodinnú komunitu s prihliadnutím na ľudské potreby, hodnoty a šťastný život. „Kreatívne tvoriť, myslieť, uspokojovať vyššie potreby na báze nižších.“

Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok