Kreativ Klasov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

„KREATÍV DANCE“

„KREATÍV DANCE“
Tancom dokáže človek vyjadriť takmer všetko, najmä to, na čo slová nestačia. Dokonalé pohyby tiel tanečníkov nám pomáhajú lepšie pochopiť a precítiť celý priebeh tanca a uvedomiť si...

Tancom dokáže človek vyjadriť takmer všetko, najmä to, na čo slová nestačia. Dokonalé pohyby tiel tanečníkov nám pomáhajú lepšie pochopiť a precítiť celý priebeh tanca a uvedomiť si hudbu až do posledného tónu...

A keď sa tanec skĺbi so súťažou, tanečné kreácie a tanečná fantázia sú neopakovateľné.

Tak tomu bolo aj na tanečnej súťaži „KREATÍV DANCE“ ktorú organizovalo zariadenie  „KREATÍV“ ZSS Klasov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v spolupráci s obcou Klasov a konala sa dňa 20. novembra 2019  vo veľkej sále Kultúrneho domu.

Tanečnej súťaže sa zúčastnili tanečné páry z troch ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK  („ Harlekýn“ , „Domum“ , „V Kaštieli“ ) a dvoch Spojených škôl ( Nitra, Zlaté Moravce), ktoré v piatich súťažných tanečných kolách vyjadrovali tancom svoje pocity, náladu, pohybové nadanie, talent a radosť zo života.

Odborná porota na čele s profesionálnym tanečníkom Tomášom Surovcom hodnotila tanečné výkony podľa vopred stanovených kritérií.

Vyvrcholením VII. ročníka tanečnej súťaže „KREATÍV DANCE“ bolo dekorovanie Kráľa a Kráľovnej tanečného parketu a ich víťazný tanec.