Kreativ Klasov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Workshop LIONS QUEST – UMENIE DOSPIEŤ

Workshop LIONS QUEST – UMENIE DOSPIEŤ
Vzdelávací program nám rozšíril obzor v oblasti dospievania. Osvojili sme si inovatívne postupy v práci s mládežou ako napríklad nástroje na vytváranie pozitívnej...

V dňoch 8. – 9. júla sa zúčastnili  odborní a pedagogickí zamestnanci nášho zariadenia a zamestnanci služby Včasnej intervencie  (SVI) Klasov,  SVI „Jeseň života“ Levice, SVI „Kamilka“ Maňa,  učiteľky materskej škôlky Klasov,  učiteľky ŠZŠI a PŠ Červeňová- Nitra, medzinárodného preventívno- výchovného programu LIONS GUEST. Jeho cieľom je podporovať rozvoj sociálno- emocionálnych schopností u detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Workshop sa konal v priestoroch Centra sociálnych služieb v našej  obci (boli dodržané všetky epidemiologické  a hygienické opatrenia nariadené VÚC NSK Nitra). Programom nás viedla certifikovaná trénerka Katka. Náklady vzdelávania zabezpečil Lions club International. Dvojdňový teoretický a praktický program bol ukončený odovzdaním certifikátov o absolvovaní. 

Vzdelávací program nám rozšíril obzor v oblasti dospievania. Osvojili sme si inovatívne postupy v práci s mládežou ako napríklad nástroje na vytváranie pozitívnej atmosféry, zlepšenie zvládania konfliktov a prepojenie so službou komunite.