Kreativ Klasov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Elokovaná trieda- C variant

Vzdelávanie v C-variante je určené dieťaťu/PSS s ťažkým mentálnym postihnutím.

Pracuje sa podľa IVP (individuálneho vzdelávacieho plánu), ktorý zohľadňuje reálne mentálne schopnosti dieťaťa/PSS, zdravotný stav a rozsah možných nadobudnutých vedomostí a zručností.

Pracuje sa individuálnym tempom, s vysokou mierou fixačných, motivačných a emočno-taktilných metód.