Kreativ Klasov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výchovno-terapeutický úsek

Výchovno-terapeutický úsek zastrešuje aktivizáciu prijímateľa sociálnej služby po stránke psychomotorickej, somatickej, kognitívnej a sociálnej.

Cieľom je ponúknuť klientovi ašpiráciu „byť lepší“,  poskytnúť mu pocit užitočnosti, rešpektu, sebauplatnenia, začlenenia sa do spoločnosti, z čoho vyplýva následná akceptácia seba samého v súlade s okolím.

Prijímateľ sociálnej služby svoj potenciál môže rozvíjať  počas umelecko- zážitkových stretnutí s prvkami arteterapie, špeciálnych hudobných stretnutí, špeciálnych pohybovo-tanečných stretnutí, celoživotného vzdelávania, rozvoja pracovných zručností, záujmovej činnosti a pobytu v multizmyslovej miestnosti Snoezelen.

Podrobnejšiu základnú charakteristiku  jednotlivých  terapií a činností možno nachádzať  po rozkliknutí vo vedľajšom menu, vertikálne vľavo.