Kreativ Klasov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Naši sponzori

Ďakujeme za sponzorské príspevky a dary za rok 2019

 • Nitrianskemu samosprávnemu kraju a  jeho organizáciám
 • Ďakujeme Nadácii priateľov slovenských detí z Holandska za lôžka, matrace a digitálnu multifunkčnú tlačiareň značky Toshiba E- Studio 225

 

Ďakujeme za sponzorské príspevky a dary za rok 2018

 • Nitrianskemu samosprávnemu kraju a  jeho organizáciám
 • trénerovi hokejistov HK Nitra p. Stavjaňovi a jeho p.manželke za pozvanie na hokejový zápas
 • p. Križanovej z Nitry za časopisy námetov, bavlnky, látky
 • Ďakujeme za darovanie 2% z dane p. Daniele Korgovejspoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o spoločnosti ESSITY SLOVAKIA s.r.o., Gemerská hôrka
 • Ďakujeme p. Dolníkovej z Vrábeľ za darovanie jednolôžkovej posteľe z dreveného masívu
 • spoločnosti Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o  zo Svitu za darovanie mäsových výrobkov
 • Ďakujeme AD Spectrum, Pekáreň a cukráreň, Zlaté Moravce za darovanie pečiva a cukrárskych výrobkov
 • spoločnosti CS- FRUIT, spol. s.r.o za darovanie čerstvej zeleniny a ovocia
 • základnej škole s materskou školou Trnavec nad Váhom a Územnej organizácii Fénix Trhovec nad Váhom za oblečenie a hračky získané prostredníctvom zbierky šatstva a hračiek
 • Ďakujeme anonymnému darcovi - FO za darovanie interiérového textil
 • Ďakujeme Nadácii priateľov slovenských detí z Holandska za lôžka a matrace

 

 

Ďakujeme za sponzorské príspevky a dary za rok 2017

 • Nitrianskemu samosprávnemu kraju a jeho organizáciám
 • firme Miba Steeltec, s. r. o. za finančný dar z výťažku z vianočnej tomboly v hodnote 2 040 eur
 •  p. riaditeľovi Ing. Porubskému z Farmy Babindol za finančný dar v hodnote 100eur
 •  spoločnosti LIONS CLUB za finančný dar v hodnote 500 eur
 • OZ KREATÍV Plus“ za finančný dar v hodnote 700 eur (na propagáciu ZSS a na autobusovú prepravu PSS)
 • p. MUDr. Tarabčákovi za ošatenie, sladkosti a hygienické potreby
 • p. predsedníčke ROH z firmy Miba Steeltec, s.r.o  Vráble za ošatenie
 • základnej škole s materskou školou Trnavec nad Váhom a Územnej organizácii Fénix Trhovec nad Váhom za oblečenie a hračky získané prostredníctvom zbierky šatstva a hračiek
 • p. Mgr. Zuzane Pupákovej a PhDr. Kristíne Deglovičovej za ošatenie
 •  p. Ing. Š. Bédymu  p. Mgr. R. Tábimu za občerstvenie vo forme hotdogov na akcii „Stretnutie rodičov a priateľov“
 • p. JUDr. Róbertovi Hippovi a p. Ing. Paľkovi Vargovi a ostatným členom Lions Clubu v Nitre za krásne prežitie Kvetnej nedele
 • p. starostovi obce Vitanová p. Dušanovi Ondrúkovi za podporu a pomoc
 • kapele Bakošovci z Námestova za spríjemnenie fašiangových dní
 •  Paľkovi Gitašovi z Golianova za pomoc a podporu
 • Vinckovi a Editke Kováčovým z Čechyniec za podporu a pomoc a pozvanie na fašiangovú zábavu
 •  p. Milanovi Štefánikovi a OZ Štefánik za bezplatnú autobusovú dopravu a bezplatné vstupy na benefičné koncerty
 •  spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o., Vráble za finančný dar v hodnote 380 eur a 700 eur a za sladkosti
 • spoločnosti Bella SK, s.r.o., Bratislava za finančný dar v hodnote 180 eur
 • spoločnosti Lex- Audt, spol. s.r.o., Nitra za finančný dar v hodnote 200eur
 • spoločnosti Kongsberg Automotive, s.r.o., Vráble v zastúpení p. Dolníkovej za ošatenie
 • p. Martinovi Káčerovi za oblečenie
 • p. Matejovi Spišiakovi, trénerovi olympijského víťaza Mateja Tótha za darovanie značkového oblečenia, športového oblečenia (ďakujú Janko Korienok, Janko Kotlár, Tomáš Šarkózy, Miroslav Ježo, Jordán Šarkózi,Ľuboš Kováč, Ferko Buchanec, Igor Pokorný, Viktor Heinrch a Miško Šarkózi- PSS nášho zariadenia).