Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kvalita v „KREATÍV“ ZSS Klasov

Dátum: 04.06.2020
Autor: Dušana Vaškovičová

Kvalita v „KREATÍV“ ZSS Klasov

Kvalita v „KREATÍV“ ZSS Klasov

Dňa 27.05.2020 sme úspešne absolvovali v poradí už 2. dozorný audit podľa normy STN EN ISO 9001:2016 , ktorého držiteľom sme už od roku 2018 - Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej služby  v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej služby.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR, uznesením vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom WHO boli vedením spoločnosti vykonávajúcimi audit nariadené mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Súčasťou týchto opatrení je v súlade s odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR aj obmedzenie osobného kontaktu zamestnancov audítorskej spoločnosti s inými osobami na minimum preto prebiehal dozorný audit na diaľku.

Cieľom auditu bolo preverenie

  • zhody systému manažérstva klienta s kritériami auditu,
  • hodnotenie schopnosti systému manažérstva klienta zaistiť, že klient spĺňa zákonné, právne a zmluvné požiadavky,
  • hodnotenie účinnosti systému manažérstva na uistenie sa, či odôvodnene možno očakávať dosiahnutie klientom stanovených cieľov,
  • identifikovanie oblastí na potenciálne zlepšenie systému manažérstva.

Správa z auditu mimoriadne teší a motivuje všetkých zamestnancov, nakoľko neboli zistené žiadne nezhody ani neboli uložené odporúčania na zlepšenie. Práve naopak, v správe sú vyzdvihnuté pozitívne aspekty systému manažérstva, ktoré si zasluhujú osobitnú zmienku – Riadenie spoločnosti „KREATÍV“ ZSS Klasov, Angažovanosť, motivácia, kompetentnosť zamestnancov a prezentácia procesov počas auditu, Aktívny prístup manažmentu „KREATÍV“ ZSS Klasov k auditu  a detailné spracovanie správy pre hodnotenie manažmentom za rok 2019.

Vidíme pozitívne výsledky a sme presvedčení, že naše úsilie v konečnom dôsledku prináša benefit pre prijímateľov sociálnej služby a ich rodiny.  

 

 

PhDr. Mária Kóšová

Riaditeľka „KREATÍV“ ZSS Klasov

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.