Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Prehľad plánovaných aktivít

Plán aktivít na rok 2019 
Január

 •  Privítanie Nového roka
 •  Benefičný koncert „Objatie tónov“ v Športovej hale v Leviciach organizovanej OZ   Milan Štefánik a OZ Ostrov v Leviciach    
 • Interné školenie zamestnancov zariadenia- Téma: Rola výkonného personálu v interdisciplinárnom tíme pri riešení alkoholizmu a drogovej závislosti klientov so psychiatrickými diagnózami a s mentálnym postihnutím.

Február

 • Interné školenie zamestnancov zariadenia- Téma: Prostriedky obmedzenie klienta v sociálnych službách v zmysle § 10 Zákona 448/2008
 • Fašiangová výzdoba zariadenia
 • Karneval v zariadení s účasťou ZŠ a MŠ Klasov
 • Športové hry v zariadení „V Kaštieli“ Horné Obdokovce
 •  „Maškarný ples“- zariadení „Ipeľ“ Leľa
 • „Valentínske pečenie“-  pečenie na valentínske posedenia
 • Valentínske posedenie v jedálni zariadenia
 • Ples na Vinckovom dvore v Čechynciach pre PSS
 • Fašiangový teambuilding v penzióne Agroland pre zamestnancov zariadenia
 • Kurz Bazálnej stimulácie v KD Klasov pre zamestnancov zariadenia

  Marec

 • Výtvarné dopoludnie v jedálni zariadenia k podujatiu „Dobrý deň Nitra 2019“
 •  Environmentálna a náučná  vychádzka – prebúdzanie prírody
 •  Mesiac knihy- čítanie si úryvkov z kníh v bibliotéke 
 • Oslava okrúhlych narodením klientov
 •  interné školenie pre zamestnancov zariadenia- Téma: Práca s kartičkovým systémom – pri diagnóze Autizmus
 • Dopoludnie s pečením- pečenie k posedeniu
 • Posedenie pri príležitosti Dňa žien a kultúrny program PSS zariadenia

Apríl

 •  Jarné a veľkonočné vyzdobovanie priestorov a jedálne zariadenia
 • Celokrajské podujatie -11. ročník "Hľadaj svojho zajačika 2019" - maľovanie kraslíc netradičnými   technikami a hľadanie zajačikov v parku  
 • Zapojenie sa do zbierky  ku Dňu narcisov
 • Návšteva medzinárodnej záhradníckej výstavy Gardenia 2019 v Nitre
 • Interná supervízia v zariadení

 Máj

 •   Stavanie mája v obci
 •   Predpremiéra divadelného predstavenia v podaní našich PSS v jedálni
 • „Záhradná slávnosť 2019“ - spoločné podujatie s deťmi z MŠ a žiakmi zo ZŠ, žiakmi so Spojenej školy z Nitry a Zlatých Moraviec
 •  „Oskar 2019" v KD Kozárovce
 •  Majáles pod lipou so živou hudbou
 • Futbalový turnaj Seni Cup v Žiarskej doline
 • Benefičný koncert „ Chyťme sa za ruky“ Galanta 

Jún

 • „Stretnutie rodičov a priateľov zariadenia“ pod lipou
 • „Deň krivých zrkadiel“  na Štefánikovom námestí v Nitre
 • „Oldies disco“ – vítanie prázdnin diskotékou pod   lipou   
 •   Turnaj v rekreačno- relaxačnej hre „BOCCII ZDAR 2019“ v parku zariadenia našich aj pozvaných PSS  zo zariadení
 •  Jednodňový pobyt na kúpalisku v  Nových Zámkoch
 •  Malá letná olympiáda klientov zariadení v NSK v športovej hale v Leviciach
 • „Nočné kino“ v parku zariadenia

Júl

 • „Bazénová párty“- kúpanie sa  v bazéne v zariadení spojené s prípravou osviežujúceho miešaného nápoja
 •   Prehliadka remeselníckych dielní na podujatí „Nitra, milá Nitra“
 • „Nočné kino“ v parku zariadenia
 • 7.ročník  „XXL Akadémia 2019 “- zaujímavé prednášky pre našich i pozvaných klientov  spriatelených zariadení
 • „Challenge day“- deň výzvy a športových hier na multifunkčnom ihrisku v obci
 • Rekondičný jednodňový  pobyt na kúpalisku v Podhájskej

August

 • Jednodňový pobyt na  kúpalisku  v Nových Zámkoch
 • Opekačka v parku zariadenia s diskotékou
 • „Osviežme sa nanukom“- nácvik sociálnych zručností – nákup a manipulácia s peniazmi- vychádzka do obce a nákup v miestnych potravinách
 • Návšteva Centra sociálnych služieb s možnosťou zacvičiť si na outdoorových hrazdách vo fitnescentre  GRIZZLY GYM
 • Nočné kino v parku zariadenia
 • Benefičný koncert „Osmidiv“ – Banská Štiavnica

September

 •  „Rozlúčka s prázdninami a s letom“-  varenie chutného guláša v parku zariadenia a diskotéka
 •  Náučná prechádzka jesennou prírodou spojená so zberom jesenných plodov
 • „Defilé stolových hier“ v jedálni zariadenia –priateľské hry :Človeče, nehnevaj sa, Pexeso, Dáma, Šach, Puzzle, Domino,...
 •  Radničkine trhy v Bratislave
 • „Tekvičák 2019“ – vyrezávanie a zdobenie tekvíc s celokrajskou pôsobnosťou
 • Benefičný koncert „Dúha v srdci“ – Nové Mesto nad Váhom

Október

 • Veľká jesenná brigáda v parku
 • Jesenná výzdoba a skrášľovanie priestorov zariadenia
 •  „KREATÍV DANCE 2019“  – súťažno- tanečné podujatie  pre PSS zariadenia a pozvaných PSS z iných zariadení
 •   Návšteva kina v OC Max Nitra
 • Stolnotenisový turnaj v jedálni zariadenia
 • Benefičný koncert „ Na krídlach anjelov“ – Žiar nad Hronom

November

 •  Posedenie pri voňavom čaji -príprava liečivého čaju zo sušenej lipy malolistej spojená  s rozhovormi s PSS
 •  „Výtvarné dopoludnie“- práca s rôznymi výtvarnými technikami na tému Vianoce
 • „Hallowenska noc“- „strašidelná“ večerná diskotéka
 • Tvorivé workshopy v terapeutických dielňach na úseku výchovno-vzdelávacej a terapeutickej činnosti- zhotovovanie darčekov pre sponzorov a výrobkov na Remeselné trhy
 • Pečenie oblátok a trubičiek
 • Remeselné trhy v Bratislave v Inchebe
 • Originálne Vianoce v OC Max v Nitre- prezentačné trhy
 • Čarovné Vianoce na UKF v Nitre- prezentačné trhy
 • Vianočné trhy vo Vrábľoch
 •  Mikulášske posedenie spojené so  Združením  rodičov a priateľov zariadenia
 • Stretnutie s priateľmi zariadenia z Holandska
 •   Deň poďakovania sponzorom v zariadení spojený s Posedením pod jedličkou
 •  Stretnutie pri štedrovečernom stole - Štedrovečerná hostina
 •   Rozlúčka so starým rokom 

December

 • Pečenie oblátok a trubičiek
 • Remeselné trhy v Bratislave v Inchebe
 • Originálne Vianoce v OC Max v Nitre- prezentačné trhy
 • Čarovné Vianoce na UKF v Nitre- prezentačné trhy
 • Vianočné trhy vo Vrábľoch
 •  Mikulášske posedenie spojené so  Združením  rodičov a priateľov zariadenia
 • Stretnutie s priateľmi zariadenia z Holandska
 •   Deň poďakovania sponzorom v zariadení spojený s Posedením pod jedličkou
 •  Stretnutie pri štedrovečernom stole - Štedrovečerná hostina
 •   Rozlúčka so starým rokom  

 


Plán aktivít na rok 2018


Január

 •          Privítanie Nového roka
 •          Benefičný koncert „Objatie tónov“ v Športovej hale v Leviciach organizovanej OZ  Milan    Štefánik a OZ Ostrov v Leviciach
 •      Oslavy 50.výročia založenia zariadenia

Február

 • Fašiangová diskotéka spojená s pripomenutím si sviatku sv. Valentína  v jedálni zariadenia
 • Fašiangový ples na Vinckovom dvore v Čechynciach
 • Valentínska veselica v „DOMUM“ ZSS Krškany

  Marec

 •  Posedenie pri príležitosti Dňa žien a kultúrny program PSS zariadenia
 •  Výtvarné dopoludnie v jedálni zariadenia k podujatiu „Dobrý deň Nitra 2018“
 •  Environmentálna a náučná  vychádzka – prebúdzanie prírody
 •  Mesiac knihy- čítanie si úryvkov z kníh v bibliotéke 

Apríl

 •  Jarné a veľkonočné vyzdobovanie priestorov a jedálne zariadenia
 • Celokrajské podujatie -10. ročník "Hľadaj svojho zajačika 2018" - maľovanie kraslíc netradičnými   technikami a hľadanie zajačikov v parku  
 • Zapojenie sa do zbierky  ku Dňu narcisov
 • Premietanie  dokumentárneho filmu „Podmorský svet“ v jedálni zariadenia
 • Návšteva medzinárodnej záhradníckej výstavy Gardenia 2018 v Nitre

 Máj

 •   Stavanie mája v obci
 •   Predpremiéra divadelného predstavenia v podaní našich PSS v jedálni
 • „Záhradná slávnosť 2018“ - spoločné podujatie s deťmi z MŠ a žiakmi zo ZŠ
 •   Náučný a poznávací výlet do Tropicaria- Oceanaria v Budapešti a prehliadka metropoly
 •  „Oskar 2018" v KD Kozárovce
 •  Majáles pod lipou so živou hudbou
 • Futbalový turnaj Seni Cup v Žiarskej doline

Jún

 • „Stretnutie rodičov a priateľov zariadenia“ pod lipou
 • „Deň krivých zrkadiel“  na Štefánikovom námestí v Nitre
 • „Oldies disco“ – vítanie prázdnin diskotékou pod   lipou   
 •   Turnaj v hre „BOCCIA“ v parku zariadenia našich aj pozvaných PSS  zo zariadení
 •  Jednodňový pobyt na kúpalisku v  Nových Zámkoch
 •  Malá letná olympiáda klientov zariadení v NSK v športovej hale v Leviciach
 • „Nočné kino“ premietanie komédie Blbý a blbší v parku zariadenia

Júl

 • „Bazénová párty“- kúpanie sa  v bazéne v zariadení spojené s prípravou osviežujúceho miešaného nápoja Virgin Mojito
 •   Prehliadka remeselníckych dielní na podujatí „Nitra, milá Nitra“
 • „Nočné kino“ premietanie komédie „Zohan krycie meno kaderník“   v parku zariadenia
 • 6.ročník  „XXL Akadémia 2018 “- zaujímavé prednášky pre našich i pozvaných klientov  spriatelených zariadení
 • „Challenge day“- deň výzvy a športových hier na multifunkčnom ihrisku v obci
 • Rekondičný jednodňový  pobyt na kúpalisku v Podhájskej

 

August

 • Jednodňový pobyt na  kúpalisku  v Nových Zámkoch
 • Opekačka v parku zariadenia s diskotékou
 • „Osviežme sa nanukom“- nácvik sociálnych zručností – nákup a manipulácia s peniazmi- vychádzka do obce a nákup v miestnych potravinách
 • Návšteva Centra sociálnych služieb s možnosťou zacvičiť si na outdoorových hrazdách vo fitnescentre  GRIZZLY GYM
 • Nočné kino- premietanie komédie „ Vybíjaná- choď do toho“ v parku zariadenia

September

 •  „Rozlúčka s prázdninami a s letom“-  varenie chutného guláša v parku zariadenia a diskotéka
 •  Náučná prechádzka jesennou prírodou spojená so zberom jesenných plodov
 • „Defilé stolových hier“ v jedálni zariadenia –priateľské hry :Človeče, nehnevaj sa, Pexeso, Dáma, Šach, Puzzle, Domino,...
 •  Radničkine trhy v Bratislave
 • „Tekvičák 2018“ – vyrezávanie a zdobenie tekvíc s celokrajskou pôsobnosťou

Október

 • Veľká jesenná brigáda v parku
 • Jesenná výzdoba a skrášľovanie priestorov zariadenia
 •  „KREATÍV DANCE 2018“  – súťažno- tanečné podujatie  pre PSS zariadenia a pozvaných PSS z iných zariadení
 •   Návšteva kina v OC Max Nitra
 • Stolnotenisový turnaj v jedálni zariadenia

November

 •  Posedenie pri voňavom čaji -príprava liečivého čaju zo sušenej lipy malolistej spojená  s rozhovormi s PSS
 • Katarínska zábava v zariadení „V Kaštieli“ V Horných Obdokovciach
 • „Výtvarné dopoludnie“- práca s rôznymi výtvarnými technikami na tému Vianoce
 • „Hallowenska noc“- „strašidelná“ večerná diskotéka
 • Tvorivé workshopy v terapeutických dielňach na úseku výchovno-vzdelávacej a terapeutickej činnosti- zhotovovanie darčekov pre sponzorov a výrobkov na Remeselné trhy

December

 •   Pečenie oblátok a trubičiek
 • Remeselné trhy v Bratislave
 • Originálne Vianoce v OC Max v Nitre- prezentačné trhy
 • Čarovné Vianoce na UKF v Nitre- prezentačné trhy
 • Vianočné trhy vo Vrábľoch
 •  Mikulášske posedenie spojené so  Združením  rodičov a priateľov zariadenia
 • Stretnutie s priateľmi zariadenia z Holandska
 •   Deň poďakovania sponzorom v zariadení spojený s Posedením pod jedličkou
 •  Stretnutie pri štedrovečernom stole - Štedrovečerná hostina
 •   Rozlúčka so starým rokom  

 

 

 


 

Plán aktivít na rok 2017


Január

 

 • ·         privítanie Nového roka
 • ·         benefičný koncert „Objatie tónov“ v Športovej hale v Leviciach organizovanej OZ Štefánik
 • ·         duchovná obnova s duchovným otcom
 • ·          sánkovačka a zimná prechádzka do klasovského lesíka, súťaž v stavaní snehuliakov a                guľovačka

Február

 

 • ·         valentínske posedenie spojené s kultúrnym programom PSS  v jedálni zariadenia
 • ·         fašiangový ples na Vinckovom dvore
 • ·         furmanský deň v obci Vitanová
 • ·         valentínska zábava v „DOMUM“ ZSS Krškany
 • ·         maškarný ples v jedálni zariadenia 

    

Marec

 

 • ·         posedenie pri príležitosti Dňa žien a kultúrny program PSS zariadenia
 • ·         výtvarné dopoludnie v jedálni zariadenia k podujatiu „Dobrý deň Nitra 2017“
 • ·         environmentálna a náučná  vychádzka – prebúdzanie prírody
 • ·         mesiac knihy- čítanie si úryvkov z kníh v bibliotéke
 • ·         duchovná obnova s duchovným otcom

 

Apríl

 

 • ·         spoluorganizovanie a účasť na výstave výtvarných prác v Galérii Univerzum na PgF UKF v Nitre spojenej s tvorivými workshopmi
 • ·         jarné a veľkonočné vyzdobovanie priestorov a jedálne zariadenia
 • ·         celokrajské podujatie -9. ročník "Hľadaj svojho zajačika 2017" - maľovanie kraslíc netradičnými   technikami a hľadanie zajačikov v parku  
 • ·          zapojenie sa do zbierky  ku Dňu narcisov
 • ·         tematická vychádzka „Štyri ročné obdobia“

 

Máj

 • ·         stavanie mája v obci
 • ·         predpremiéra divadelného predstavenia v podaní našich PSS v jedálni
 • ·         náučný a poznávací výlet do Arboréta Mlyňany
 • ·         turistická vychádzka k rozhľadni Dolná Nitra 
 • ·        „Oskar 2017" v KD Kozárovce
 • ·         majáles pod lipou

 

Jún

 • ·         „Stretnutie rodičov a priateľov zariadenia“ pod lipou
 • ·         „Záhradná slávnosť 2017“ - spoločné podujatie s deťmi z MŠ a žiakmi zo ZŠ
 • ·         „Deň krivých zrkadiel“  na Štefánikovom námestí v Nitre
 • ·         „Oldies disco“ – vítanie prázdnin diskotékou pod   lipou                                                                             
 • ·         kúpalisko Nové Zámky
 • ·         nočné kino v zariadení

 

Júl

 • ·         turnaj v hre „BOCCIA“ v parku zariadenia našich aj pozvaných PSS  zo zariadení
 • ·         turistická vychádzka ku kaplnke „míľnik obce Klasov“
 • ·         „Bazénová párty“- kúpanie sa  v bazéne v zariadení spojené s prípravou osviežujúceho miešaného nápoja
 • ·         „Upečme si  koláčik“- príprava na pečenie a nákup potrebných surovín, samostatné pečenie, servírovanie a pochutnanie si na koláčiku
 • ·         prehliadka remeselníckych dielní na podujatí „Nitra, milá Nitra“

 

August

 • ·         účasť na výstavisku Agrokomplex
 • ·         návšteva kúpaliska  v Podhájskej
 • ·        „Raňajky v tráve “- posedenie si v parku na tráve
 • ·         5.ročník  „XXL Akadémia 2017 “- zaujímavé prednášky pre našich i pozvaných klientov    spriatelených zariadení
 •        prechádzka do obce so zastávkou v kaviarni  a exkurzia do fitnescentra GRIZZLY GYM s možnosťou zacvičiť si na outdoorových hrazdách

September

 • ·         „Výtvarný prázdninový salón“- vernisáž a prezentácia výtvarných diel našich  PSS spojený s rozlúčkou s letom, diskotékou a opekačkou
 • ·         náučná prechádzka jesennou prírodou spojená so zberom jesenných plodov
 • ·         turnaj v hre „Človeče, nehnevaj sa! “ v jedálni zariadenia
 • ·         športový deň na multifunkčnom ihrisku v obci pre našich PSS
 • ·         Radničkine trhy v Bratislave
 • ·         „Tekvičák“ – vyrezávanie a zdobenie tekvíc s celokrajskou pôsobnosťou

Október

 • ·         Zhotovovanie a púšťanie si šarkanov v areáli zariadenia
 • ·         „Aranžovanie na dušičky“ – aranžovanie suchých kvetov na vence
 • ·         „KREATÍV DANCE“  – súťažno- tanečné podujatie  pre PSS zariadenia a pozvaných PSS z iných zariadení
 • ·         návšteva kina

 

 

November

 • ·         „Activity show“- zábavno- relaxačné  dopoludnie PSS v jedálni zariadenia
 • ·         posedenie pri voňavom čaji -príprava liečivého čaju zo sušenej lipy malolistej spojená    s rozhovormi s PSS
 • ·         Katarínska zábava v zariadení „V Kaštieli“ V Horných Obdokovciach
 • ·          „Indoor BOCCIA“ športový deň v jedálni zariadenia
 • ·         „Pyžamová párty“- oddychovo- relaxačný deň v zariadení

December

 • ·         Pečenie oblátok a trubičiek
 • ·         Mikulášske posedenie spojené so  Združením  rodičov a priateľov zariadenia
 • ·         Deň poďakovania sponzorom v zariadení spojený s Posedením pod jedličkou
 • ·         Stretnutie pri štedrovečernom stole - Štedrovečerná hostina
 • ·         Rozlúčka so starým rokom      

 

 


Plán aktivít na rok 2016

Január
⦁      stretnutie s farmármi zo známej show FARMA spojené so sprievodom v maskách a
             narodeninovou oslavou
⦁    stolnotenisový turnaj klientov zariadenia
⦁    priateľské posedenie spojené s vysvätením priestorov zariadenia
 

Február
⦁    valentínske posedenie spojené s kultúrnym programom PSS  v jedálni zariadenia
⦁    fašiangový ples na Vinckovom dvore

Marec
⦁        posedenie pri príležitosti Dňa žien a kultúrny program PSS zariadenia
⦁        celokrajské podujatie -8. ročník "Hľadaj svojho zajačika 2016"
⦁        výtvarné dopoludnie v jedálni zariadenia
⦁        environmentálna a náučná  vychádzka – prebúdzanie prírody

Apríl
⦁    jarné a veľkonočné vyzdobovanie priestorov a jedálne zariadenia
         maľovanie kraslíc
⦁     Deň krásy
⦁     zapojenie sa do zbierky  ku Dňu narcisov
⦁     „LETS DANCE“  – tanečná zábava pre PSS zariadenia a pozvaných PSS  iných zariadení

 

Máj
⦁    predpremiéra divadelného predstavenia v podaní našich PSS
⦁    výchovno-náučný a poznávací výlet v rámci Slovenska
⦁    turistická vychádzka k rozhľadni Dolná Nitra
⦁      „Oskar 2016"


Jún

⦁        „Stretnutie rodičov a priateľov zariadenia“ pod lipou
⦁        „Záhradná slávnosť“ - spoločné podujatie s deťmi z MŠ a žiakmi zo ZŠ
⦁        „Deň krivých zrkadiel“  na Štefánikovom námestí v Nitre
⦁        výtvarné dopoludnie  pod lipou v zariadení
⦁         „Oldies disco“ – vítanie prázdnin diskotékou pod  lipou

Júl

⦁        turnaj v hre „BOCCIA“ v parku zariadenia našich aj pozvaných PSS  zo zariadení
⦁        turistická vychádzka ku kaplnke „míľnik obce Klasov“ a úprava okolia kaplnky
⦁        návšteva kúpaliska v Nových Zámkoch
⦁        „Bazénová párty“- kúpanie sa  v bazéne v zariadení spojené s prípravou osviežujúceho miešaného nápoja
⦁        „Upečme si  koláčik“- príprava na pečenie a nákup potrebných surovín, samostatné pečenie,servírovanie a pochutnanie si na koláčiku

August

⦁        púť k Panne Márii v Novej Vsi nad Žitavou
⦁        návšteva kúpaliska  v Podhájskej
⦁        „Piknik v prírode“- posedenie si v parku na tráve
⦁        vyhliadkový let rogalom nad Nitrou a okolím
⦁      4.ročník  „XXL Akadémia 2016 “- zaujímavé prednášky pre našich i pozvaných klientov z
                 iných zariadení

September

⦁        „Výtvarný prázdninový salón“- vernisáž a prezentácia výtvarných diel našich  PSS
                  spojený s rozlúčkou s letom, diskotékou a opekačkou
⦁        náučná prechádzka jesennou prírodou spojená so zberom jesenných plodov
⦁        turnaj v hre „Človeče, nehnevaj sa! “-podujatie s celokrajskou pôsobnosťou
⦁        športový deň na multifunkčnom ihrisku v obci pre našich PSS
⦁        Radničkine trhy v Bratislave

 

Október

⦁        „Tequičák“- vyrezávanie a  zdobenie tekvíc
⦁        Zhotovovanie a púšťanie si šarkanov v areáli zariadenia
⦁        „Aranžovanie na dušičky“ – aranžovanie suchých kvetov na vence- podujatie s            celokrajskou pôsobnosťou

November

⦁         „Activity show“- zábavno- relaxačné  dopoludnie PSS v jedálni zariadenia
⦁        posedenie pri voňavom čaji -príprava liečivého čaju zo sušenej lipy malolistej spojená    s rozhovorom s PSS
⦁        súťaž v stavaní snehuliakov a sánkovačka
⦁        návšteva kina

December

⦁        Mikulášske posedenie spojené so  Združením  rodičov a priateľov zariadenia
⦁        Deň otvorených dverí v zariadení
⦁        Stretnutie pri štedrovečernom stole - Štedrovečerná hostina
⦁        Rozlúčka so starým rokom

 


Plán aktivít na rok 2015

Január

 • stretnutie s farmármi zo známej show FARMA
 • narodeninová oslava
 • stolnotenisový turnaj klientov zariadenia
 • tradičná zabíjačka ošípanej v areáli zariadenia

 

Február

 • karneval 2015
 • valentínske posedenie spojené s kultúrnym programom PSS  v jedálni zariadenia

Marec

 • posedenie pri príležitosti Dňa žien a kultúrny program PSS zariadenia
 • výtvarné dopoludnie v jedálni zariadenia
 • environmentálna a náučná  vychádzka – prebúdzanie prírody

Apríl

 • jarné a veľkonočné vyzdobovanie priestorov a jedálne zariadenia
 • maľovanie kraslíc
 • „Hľadaj svojho zajačika“ -7. ročník podujatia s celokrajskou pôsobnosťou
 • zapojenie sa do zbierky  ku Dňu narcisov
 • „LETS DANCE“  – tanečná zábava pre PSS zariadenia a pozvaných PSS  iných zariadení

 

Máj

 • predpremiéra divadelného predstavenia v podaní našich PSS
 • výlet Topolčiansky zámok
 • turistická vychádzka do vinohradov
 • „Oskar 2015"

 

 

Jún

 • „Stretnutie rodičov a priateľov zariadenia“ pod lipou
 • „Záhradná slávnosť“ - spoločné podujatie s deťmi z MŠ a žiakmi zo ZŠ
 • „Deň krivých zrkadiel“  na Štefánikovom námestí v Nitre
 • výtvarné dopoludnie  pod lipou v zariadení
 • „Oldies disco“ – vítanie prázdnin diskotékou pod  lipou

Júl

 • turnaj v hre „BOCCIA“ v parku zariadenia našich aj pozvaných PSS  zo zariadení
 • turistická vychádzka ku kaplnke „míľnik obce Klasov“ a úprava okolia kaplnky
 • návšteva kúpaliska v Nových Zámkoch
 • „Bazénová párty“- kúpanie sa  v bazéne v zariadení spojené s prípravou osviežujúceho miešaného nápoja
 • „Upečme si  čerešňový koláč“- príprava na pečenie a nákup potrebných surovín, samostatné pečenie a pochutnanie si na koláčiku

August

 • púť k Panne Márii v Novej Vsi nad Žitavou
 • návšteva kúpaliska  v Podhájskej
 • „Piknik v prírode“- posedenie si v parku na tráve
 • vyhliadkový let rogalom nad Nitrou a okolím
 • „XXL Akadémia“- zaujímavé prednášky pre našich i pozvaných klientov z iných zariadení

September

 • „Výtvarný prázdninový salón“- vernisáž a prezentácia výtvarných diel našich  PSS

 spojený s rozlúčkou s letom, diskotékou a opekačkou

 • poučná prechádzka jesennou prírodou, zber jesenných plodov- návšteva Arboréta Mlyňany
 • turnaj v hre „Človeče, nehnevaj sa! “-podujatie s celokrajskou pôsobnosťou
 • športový deň na ihrisku v obci pre našich PSS
 • Radničkine trhy v Bratislave

 

Október

 • „Tequičák“- vyrezávanie, zdobenie tekvíc  - podujatie s celokrajskou pôsobnosťou
 • Zhotovovanie a púšťanie si šarkanov v areáli zariadenia
 • „Aranžovanie na dušičky“ – aranžovanie suchých kvetov na vence- podujatie s celokrajskou pôsobnosťou

November

 •  „Activity show“- zábavno- relaxačné  dopoludnie PSS v jedálni zariadenia
 • posedenie pri voňavom čaji -príprava liečivého čaju zo sušenej lipy malolistej spojená s rozhovorom s PSS
 • súťaž v stavaní snehuliakov a sánkovačka
 • návšteva kina

December

 • Mikulášske posedenie spojené so  Združením  rodičov a priateľov zariadenia
 • Deň otvorených dverí v zariadení
 • Stretnutie pri štedrovečernom stole- Štedrovečerná hostina
 • Rozlúčka so starým rokom

 

 

 


 

Plán aktivít na rok 2014

Január

 • stretnutie s farmármi zo známej show FARMA
 • súťažné dopoludnie  v hre BOCCIA  klientov „KREATÍV“ v jedálni zariadenia
 • stolnotenisový turnaj klientov zariadenia

Február

 • karneval
 • fašiangová zábava na Vinckovom dvore
 • valentínske posedenie spojené s kultúrnym programom klientov  v jedálni zariadenia
 • návšteva divadelného  predstavenia  v Divadle A. Bagara v Nitre

Marec

 • posedenie pri príležitosti Dňa žien a kultúrny program klientov zariadenia
 • výtvarné dopoludnie v jedálni zariadenia
 • environmentálna a náučná  vychádzka – prebúdzanie prírody

Apríl

 • jarné a veľkonočné vyzdobovanie priestorov a jedálne zariadenia
 • maľovanie kraslíc
 • „Hľadaj svojho zajačika“ -6. ročník podujatia s celokrajskou pôsobnosťou
 • zapojenie sa do zbierky  ku Dňu narcisov
 • tradičná zabíjačka ošípanej v areáli zariadenia

Máj

 • „Majáles“  – tanečná zábava pre klientov zariadenia a pozvaných klientov iných zariadení
 • výlet a návšteva ZOO v Jihlave
 • predpremiéra divadelného predstavenia v podaní našich klientov

Jún

 • „Stretnutie rodičov a priateľov zariadenia“ spojené s prehliadkou terapeutických miestností
 • „Záhradná slávnosť“ - spoločné podujatie s deťmi z MŠ a žiakmi zo ZŠ spojené s  prehliadkou exotických plazov
 • „Deň krivých zrkadiel“  na Štefánikovom námestí v Nitre
 • výtvarné dopoludnie  pod lipou v zariadení
 • „Oldies disco“ – vítanie prázdnin diskotékou pod  lipou

Júl

 • turnaj v hre „BOCCIA“ v parku zariadenia našich aj pozvaných klientov zo zariadení
 • turistická vychádzka ku kaplnke „míľnik obce Klasov“ a úprava okolia kaplnky
 • návšteva kúpaliska v Nových Zámkoch
 • „Bazénová párty“- kúpanie sa  v bazéne v zariadení spojené s prípravou osviežujúceho miešaného nápoja
 • „Upečme si sladkú bublaninu“- príprava na pečenie a nákup potrebných surovín, samostatné pečenie a pochutnanie si na koláčiku
 • „Kurz televízneho moderátora“ v TV Central

August

 • púť k Panne Márii v Novej Vsi nad Žitavou
 • návšteva kúpaliska  v Podhájskej
 • „Piknik v prírode“- posedenie si v parku na tráve
 • vyhliadkový let rogalom na d Nitrou a okolím
 • „XXL Akadémia“- zaujímavé prednášky pre našich i pozvaných klientov z iných zariadení

September

 • „Výtvarný prázdninový salón“- vernisáž a prezentácia výtvarných diel našich  klientov  spojený s rozlúčkou s letom, diskotékou a opekačkou
 • poučná prechádzka jesennou prírodou, zber jesenných plodov- návšteva Arboréta Mlyňany
 • turnaj v hre „Človeče, nehnevaj sa! “-podujatie s celokrajskou pôsobnosťou
 • športový deň na ihrisku v obci pre našich klientov
 • Radničkine trhy v Bratislave

Október

 • „Tequičák“- vyrezávanie, zdobenie tekvíc  - podujatie s celokrajskou pôsobnosťou
 • Zhotovovanie a púšťanie si šarkanov v areáli zariadenia
 • „Aranžovanie na dušičky“ – aranžovanie suchých kvetov na vence- podujatie s celokrajskou pôsobnosľou

November

 • „KREATÍV DANCE“ -tanečná súťaž s celokrajskou pôsobnosťou
 • „Activity show“- zábavno- relaxačné  dopoludnie klientov v jedálni zariadenia
 • posedenie pri voňavom čaji -príprava liečivého čaju zo sušenej lipy malolistej spojená s rozhovorom s klientmi
 • návšteva kina

December

 • Mikulášske posedenie spojené so  Združením  rodičov a priateľov zariadenia
 • Deň otvorených dverí v zariadení
 • Stretnutie pri štedrovečernom stole- Štedrovečerná hostina
 • Rozlúčka so starým rokom

____________________________________________________________

Plán aktivít na rok 2013

 

  Január

-súťaž „ Postav si svojho snehuliaka“,

 -turnaj v „BOCCII“ klientov „KREATÍVU“ ZSS Klasov v jedálni zariadenia,

 -vystúpenie  s tanečnou súťažou „KREATÍV DANCE“ v „Borinka“ ZSS Nitra.

 Február

-karneval,

-stolnotenisový turnaj klientov zariadenia,

-„Valentínske posedenie“ spojené s kultúrnym programom  klientov zariadenia,

-vystúpenie s tanečnou súťažou „KREATÍV DANCE“ „Fénix“ ZSS Levice.

 Marec

-veľkonočná výzdoba priestorov zariadenia,

-posedenie pri príležitosti MDŽ spojené s kultúrnym programom,

-maľovanie kraslíc,

-„Hľadaj svojho zajačika“- akcia s celokrajskou pôsobnosťou,

-popoludnie s knihou.

 Apríl

-návšteva výstavy „Gardénia 2013“,

 -opekačka a diskotéka pod lipou v areáli zariadenia,

 -športové dopoludnie,

 -environmentálna vychádzka.

 Máj

-fakultatívny výlet na území Slovenska,

-predpremiera divadelného predstavenia, v podaní našich klientov,

-„Záhradná slávnosť“ spoločná akcia so žiakmi ZŠ Klasov a deťmi MŠ Klasov,

-„Dobrý deň Nitra“ na Štefánikovom námestí v Nitre.

Jún

-stretnutie rodičov a priateľov „KREATÍVU“ ZSS Klasov,

-grilovačka pod lipou a karoake,

-návšteva mesta Štúrovo spojená s pobytom na kúpalisku Vadaš a prehliadka   

 Baziliky sv. Štefana v Ostrihome.

 Júl

-turnaj „BOCCIA“ s celokrajskou pôsobnosťou,

-„Land art“ umenie v prírode,

-návšteva kúpaliska Nové Zámky,

-K-7 - záchranári a psovodi SR, spojená s kanisterapiou.

August

-účasť na „Mariánskych dňoch“ v Novej Vsi nad Žitavou,

-návšteva kúpaliska Nitra,

-šachový turnaj,

-posedenie pri fontáne.

 September

-furmanský deň v Golianove,

-výtvarné dopoludnie – farebná jeseň,

-rozlúčka s letom pod lipou,

-Radničkine trhy v Bratislave.

Október

-Tequičák- vyrezávanie a výzdoba tekvíc spojená s „Halloweenom“,

-návšteva kina,

-turnaj v „BOCCII“ klientov zariadenia.

November

-návšteva bábkového divadla,

-stolnotenisový turnaj,

-turnaj v hre „Človeče nehnevaj sa“.   

 December

-stretnutie s Mikulášom,

-sponzorský deň,

-stretnutie pri „Štedrovečernom stole“,

-rozlúčka so starým rokom. 

 


Plán aktivít na rok 2012
   Január
-  súťaž „ Postav si svojho snehuliaka“,
-  turnaj v „BOCCII“ klientov „KREATÍVU“ ZSS Klasov,
-  „Vykroj si svoju fánku“, pečenie fánok spojené s rozprávaním sa o fašiangových zvykoch.
Február
-  karneval,
-  stolnotenisový turnaj klientov zariadenia,
- „Valentínske posedenie“ spojené s kultúrnym programom  klientov zariadenia.
Marec
-  maľovanie kraslíc,
-  „Hľadaj svojho zajačika“- akcia s celokrajskou pôsobnosťou,
-  fakultatívny výlet do Prahy.
Apríl
-  opekačka,
-  prehliadka Arboréta v Mlyňanoch,
-  dopoludnie s hrou.
Máj
-  turnaj „BOCCIA“ s celokrajskou pôsobnosťou,
-  návšteva pútnického miesta Marianka,
-  „Poznaj a chráň svoje okolie“, turistická vychádzka,
-   predpremiera divadelného predstavenia, v podaní našich klientov,
-  „Záhradná slávnosť“ spoločná akcia so ZŠ Klasov a MŠ Klasov.
Jún
-  stretnutie rodičov a priateľov „KREATÍVU“ ZSS Klasov,
-  opekačka pod lipou, (vyhodnotenie školského roka)
-  návšteva mesta Štúrovo spojená s pobytom na kúpalisku Vadaš a prehliadka Baziliky sv. Štefana       v Ostrihome.
Júl
-  návšteva kúpaliska Nové Zámky,
-  prehliadka Nitrianskeho hradu,
-  K-7 - záchranári a psovodi SR, spojená s kanisterapiou.
August
-  účasť na „Mariánskych dňoch“ v Novej Vsi nad Žitavou,
-  návšteva kúpaliska v Podhájskej.

September
-  púšťanie šarkanov na miestnom ihrisku „Šarkaniáda“
-  Jašidielňa- Žilina 2011.
Október
-  Tequičák- vyrezávanie a výzdoba tekvíc spojená s „Halloweenom“
-  návšteva kina.

November
-  prehliadka nitrianskeho múzea a aktuálnych expozícií,
-  stolnotenisový turnaj,
-  turnaj v hre „Človeče, nehnevaj sa“.
December
-  stretnutie s Mikulášom,
-  stretnutie pri „Štedrovečernom stole“,
-  rozlúčka so starým rokom. 
  

Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok