Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Centrum sociálnych služieb

„VENI, VENI EMMANUEL!- Advent v čare zborovej hudby“,

 

„KREATÍV“, ZSS Klasov spolu s Fakultou stredoeurópskych štúdií  UKF v Nitre

sa spolupodieľalo na organizovaní duchovno-kultúrneho podujatia

„VENI, VENI EMMANUEL!- Advent v čare zborovej hudby“,

ktoré  sa konalo  v sobotu 15. decembra 2018, v čase o 16.30 hod. 

v priestoroch  rímskokatolíckeho kostola v Klasove.

 

Účinkovali:

Maďarský spevácky zbor UKF v Nitre, spevácky zbor Zobor Hangja, detský spevácky zbor ZŠ Jelenec, spevokol Zoltána Kodálya, študensti Fakulty stredoeuróspkych štúdií UKF v Nitre.

 

Po hudobnom vystúpení sa účinkujúci presunuli do Centra sociálnych služieb. Naši prijímatelia sociálnej služby pre hostí pripravili  v tréningovej kaviarničke teplý nápoj a malé občerstvenie.

Ďakujeme účinkujúcim, organizátorom aj dobrovoľníkom podujatia za možnosť prežiť tretí adventný víkend v neobyčajnom duchu a za spríjemnenie predvianočného času našim PSS !

 


Tekvičák 2018

Dňa 4.10. 2018 sme sa v Centre sociálnych služieb obce  Klasov zišli  už na VI. ročníku tvorivo- súťažného popoludnia pod názvom „TEKVIČÁK 2018“. Do akcie sa zapojili  okrem nás aj „Borinka“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, „Domum“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany a žiaci Základnej školy a to nielen zo Školského klubu, ale aj z Umeleckého krúžku.

Jednotlivé tímy súťažili o titul „Najkrajšie ozdobená tekvica“. Medzi pozvanými sme s radosťou mohli privítať starostu obce Klasov p. Balázsa s manželkou , p.Vargu z Lions Clubu Nitra a tiež p. riaditeľky zo ZŠ Klasov a MŠ Klasov a ďalšie p. učiteľky.

Počas celej akcie sa o hudobný program staral náš „DJ Dodko“ (PSS). Nechýbalo chutné občerstvenie v podobne mastného chleba s cibuľou a teplého punču s perníkom. V rámci „Tekvičáku“ boli vystavované výrobky z tvorivých dielní „KREATÍV“ ZSS Klasov. Tie zaujali miestnych obyvateľov natoľko, že si  niektoré z nich  poniesli rovno domov.

Všetci sme prežili krásne popoludnie a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity prepojené s miestnou komunitou obce, inými zariadeniami sociálnych služieb a všetkými, čo sa radi pridajú.


Relaxačné omaľovávanie

Maľovanie upokojuje a dáva priestor človeku dať zo seba von to, čo sa v ňom deje. Tak sa zbavuje napríklad všetkých nahromadených negatívnych emócií. Táto relaxačná aktivita má veľký význam v trénovaní sebaovládania a disciplíny (dodržiavanie hraníc).

V popoludňajších hodinách sa stretla skupina PSS v Centre sociálnych služieb aby sa prostredníctvom relaxačných antistresových omaľovávaniek zrelaxovali, zharmonizovali a zregenerovali.  Po manuálnej výpomoci vykonanej doobeda s radosťou siahli po farbičkách a fixkách. Zdanlivo ľahká aktivita vyústila k precízne namaľovanému obrázku plného pastelových farieb.


Zveľaďujeme si Centrum sociálnych služieb


Naša tvorba

Prijímatelia sociálnej služby v spolupráci s pracovníčkami z nášho zariadenia Adely a Daniely tvoria krásne výrobky. Centrum sociálnych služieb navštevujú:

- párny týždeň od 9.00-11.00 hod.

- nepárny týždeň od 13.00-16.00 hod.

Používajú techniky ako servítkovú, kresba-maľba, batikovanie textilu (šablónou, krčením), tmeľová a akrylová technika, decoupage (servítka, textil, sklo, ...), patchwork, ručné práca (vyšívanie, šitie,...), technika poverpol a tak ďalej. 

Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok