Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Úsek sociálnych služieb

 JUBILEUM Luckiných okrúhlych 30 tych narodenín

Dnes krásny sviatok máš, krásnych 30. rokov života užívaš.

Kyticu ruží v tento krásny deň.

úsmev v tvári a radosť v oku,

Pevné zdravie, veľa lásky a pohodu,
Ku krásnemu
životnému jubileu
prajeme v
šetko najlepšie.

 

P. riaditeľka zariadenia, PhDr. M. Kóšová  spolu s personálom ešte raz blahoželá oslávencom, prajeme veľa zdravia, lásky, šťastia, životného optimizmu a splnenia všetkých prianí a túžob.


JUBILEUM okrúhlych 50 tych narodenín PSS

Prišla veľká chvíľa,
ŤDESIATKA Tvoj prah prekročila.

Nech tento krásny deň, dá ti úsmev a radosť len.

Nech každý ďalší rok, dá ti iba šťastný krok.

 Ku krásnemu životnému jubileu
prajeme v
šetko najlepšie.

 

P. riaditeľka zariadenia, PhDr. M. Kóšová  spolu s personálom ešte raz blahoželá oslávencom, prajeme veľa zdravia, lásky, šťastia, životného optimizmu a splnenia všetkých prianí a túžob.


NARODENINOVÁ OSLAVA

"Nech Ťa láska stále hreje, 

nech Ti smutno nikdy nie je, 

nech Ti zdravie dobre slúži a máš všetko, 

po čom túžiš."

Dňa 28. septembra 2016 náš kamarát a klient oslavoval krásne 20te narodeniny. 

V mene celého personálu "Kreatív" zariadenia sociálnych služieb ti želáme Matúško všetko najlepšie

a ďakujeme, že v tento výnimočný deň si bol s nami a podelil sa o svoju radosť ! :) 


Zuzkina narodeninová oslava

Pri príležitosti narodenín našej klientky a kamarátky Zuzky z čiastočne imobilného oddelenia, nám dňa 20. júna 2016 Zuzka za pomoci svojich príbuzných pripravila milú popoludňajšiu kávovo- zákuskovú oslavu, pri ktorej sme jej srdečne zablahoželali a popriali jej veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu.

Zuzka, všetko  najlepšie!!!

 


Zhotovovanie levanduľových kytičiek

Levanduľová sezóna v týchto dňoch vrcholí, a preto sme sa rozhodli, že si svoj levanduľový záhon pred Centrom sociálnych služieb trochu zostriháme a preriedime. Z krásnych levanduľových kvietkov sme zviazali nádherne voňajúce kytičky a naplnili bavlnené vrecúška, ktoré by sme chceli podarovať ako malú pozornosť našim milým sponzorom a priateľom.

 

 


Vysunuté terapeutické pracoviská


V spolupráci s p. P. Kitašom a p. Ing. J. Ďuricom boli vytvorené na základe dohody vysunuté terapeutické pracoviská, kde sa vybraným poberateľom sociálnych služieb nášho zariadenia poskytuje pracovná terapia, ktorá je odbornou činnosťou na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účely obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.
Miesto výkonu pracovnej terapie je sídlo sprostredkovateľa pracovnej terapie- firma FLOREX v Babindole a hospodársky dvor Paľka Kitaša v Golianove.
Naši klienti na základe dobrovoľnosti a záujmu vykonávajú pracovné úlohy pri výrobe sušených kvetov, slamenných kruhov a vencov, výsadbe a úprave zelene a aranžérskych prác, starostlivosti o hospodárske zvieratá  a rôzne pomocné práce na hospodárskom dvore podľa svojich fyzických, mentálnych a pracovných schopností.
 

 


Sociálna rehabilitácia v Centre sociálnych služieb


V Centre sociálnych služieb sme si na začiatku marca pripomenuli krásny sviatok, ktorý je zameraný k uctievaniu žien- MDŽ.


Klienti vyrábali a pripravovali rôzne pozdravy, ktoré potom k sviatku MDŽ venovali zo srdca a lásky ženám- ich náhradným mamám (sestričkám, vychovávateľkám, kuchárkam a ostatným ženám v zariadení).


Naši klienti sú veľmi šikovní a zruční, čo je vidieť aj na vyrobených pozdravoch. Tieto pozdravy si robili rôznymi technikami:
 -strihanie a lepenie farebného papiera,
- odtláčanie rúk na papier,
čím vytvárali rôzne variácie kvetov alebo kytíc kvetov.


Z lásky darovaným pozdravom sa všetky obdarované ženy veľmi tešili.


Dobrovoľnícka služba  klientov „KREATÍVU“ ZSS Klasov

Novembrom 2015 sa začala polročná dobrovoľnícka služba  siedmych klientov nášho zariadenia. Ide o aktivačnú činnosť zameranú na získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Klienti budú vykonávať dobrovoľnícku službu 20 hod. týždenne nepretržite počas 6-tich kalendárnych mesiacov. Výber pracovných pozícií bol realizovaný podľa pracovných zručností a schopností klienta na úsekoch opatrovania, upratovania a stravovania. Prajeme našim klientom veľa chuti do práce.

 


 

Oslava narodenín

Krásne 20- te narodeniny oslávila dňa 5. novembra naša kamarátka Majka. Pripravili sme jej krásnu oslavu a ona nás pohostila tortou, slaným aj sladkým pečivom. Do ďalších rokov sme jej popriali najmä pevné zdravie, kopu lásky, šťastia a veľa krásnych chvíľ.


 

XXL Akadémia 2015

3.ročník tradičnej letnej školy sociálneho rozvoja XXL Akadémie otvoril svoje brány 13. júla v našom zariadení a ukončil sa slávnostnou promóciou 17. júla v Pastoračnom centre na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas tohto "XXL týždňa" nám sprostredkovali nové a zaujímavé poznatky vzdelaní odborníci z nasledujúcich oblastí:


1. deň- Poznaj svoje telo,
2. deň- Prvá pomoc,
3. deň- Energia- súčasť nášho života,
4. deň- Šport a ja,
5. deň- Tajomstvá knižnice.


V stredu sme absolvovali zaujímavú exkurziu v jadrovej elektrárni v Mochovciach.

Úvodná slávnostná imatrikulácia i záverečná promócia sa konala za prítomnosti predsedkyne komisie sociálnej pomoci a poslankyne NSK  Mgr. Renáty Kolenčíkovej, vedúcej odboru sociálnych vecí NSK Mgr. Viery Kazimírovej, vedúcej sestry NSK Mgr. Evy Schmidtovej, poslanca NSK  Pavla Vargu. Za UKF Nitra pod účasťou rektora univerzity prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc., prorektorky PhDr. Miroslavy Liškovej, PhD., dekana FSVaZ  doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., doc. PhDr. Gabriely Vöresovej, PhD., PhDr. Ľubomíry Pavelovej, PhD., a ostatných hostí.

Ďakujeme za podnetný, zaujímavý týždeň plný nových vedomostí, poznatkov a zručností.


 

Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok