Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Občianske združenie

Občianske združenie  „KREATÍV PLUS“

IČO: 42207959

Sme občianske združenie, ktorého intervencie a aktivity sú zamerané na:

- zvýšenie kvality života klientov, ktorým sa poskytujú sociálne služby v "KREATÍV" Zariadení sociálnych služieb Klasov;

- riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu;

- podporu, rozvoj a realizovanie aktivít, materiálneho zabezpečenia rozvoja sociálnych služieb pre klientov "KREATÍVU" ZSS, ktorých financovanie je zabezpečené z mimorozpočtových prostriedkov získaných formou darov, grantov. Za účelom realizovania športových, kultúrnych, spoločenských akcií pre klientov, organizovanie relaxačno-rehabilitačných aktivít, pobytov pre klientov, skvalitnenie podmienok a prostredia pre poskytovanie individuálnych, komplexných, ošetrovateľských, rehabilitačných a sociálnych služieb.

 Kontakt: kreativplusklasov(a)gmail(.)com


 

Kúpeľný pobyt v Bojniciach


V dňoch  15. - 21. 11. 2015 sme absolvovali týždenný liečebno-rehabilitačný pobyt v krásnom prostredí  bojnických kúpeľov, ktorý bol uhradený z OZ.  Pobytu sa zúčastnilo 10 obyvateľov nášho zariadenia. Mali sme krásne ubytovanie v kúpeľnom dome Mier, kde sme zároveň na základe vstupného lekárskeho vyšetrenia absolvovali nasledujúce liečebné procedúry: vodoliečba, elektroliečba, liečba teplom, svetlom, oxygenoterapia, masáže, CO 2 injekcie. Prežili sme týždeň plný oddychu, zábavy, relaxácie a regenerácie celého ogranizmu.

 
Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok